Ekspert w problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych oraz postępowaniach odwoławczych od negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej.

Więcej

Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Prowadzi liczne szkolenia m.in.: z zakresu procesu inwestycyjnego oraz ochrony środowiska dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej, a także okręgowych…

Więcej

Specjalizuje się doradztwie prawnym w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Doradzał w postępowaniach w zakresie między innymi budowy infrastruktury kolejowej oraz teleinformatycznej, usług i dostaw informatycznych, medycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych.

Więcej

Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych, przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek, jak również prowadzeniu wielowątkowych sporów sądowych i pozasądowych.

Więcej